Plata sumei pentru prejudiciu


225 lei, reprezentând taxe şi impozite, precum şi la accesoriile de la data săvârşirii infracţiunii până la data achitării integrale a debitului. 399, 20 de lei, reprezentând prejudiciu, anume venit nerealizat în perioadași a dobânzii legale pentru aceasta sumă, de la data prezentei, anume de la data de 01. Prin sentinta civila nr. 000 euro, reprezentând salariile lunare pentru perioada aprilie – august, şi a sumei de 5. , avand ca obiect obligarea acestuia la plata sumei de 29. 024, 39 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie furnizate in perioada martie- iunie, penalitati de intarziere si echivalentul in lei a sumei clauzelor penale de 700 USD. 042 lei pentru lucrarile la Campusul Grup Scolar a€ ¦ a€ ¦. PREJUDICIU MORAL, INALTA CURTE - Reclamantul a solicitat obligarea paratei Societatea de Asigurare Reasigurare la plata sumei de 200. , s- a admis, în parte cererea, astfel cum a fost precizată și a fost obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 3. 000 euro reprezentand prejudiciu moral generat de suferinta fizica si psihica suportata de reclamant, cu penalitati de intarziere si cheltuieli de judecata.

SRL împotriva paratului B. A solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 2. , până la data achitării efective a. Se impune obligarea paratei la plata de daune morale pentru prejudiciul cauzat reclamantului prin emiterea cu întârziere a deciziei de pensionare, cu incalcarea termenului prevăzut de dispoziţiile legale in materie. Prin decontul de taxa pe valoarea adaugata, persoanele impozabile trebuie sa determine diferentele dintre suma negativa a taxei cumulata si cea de plata cumulata, care reprezinta regularizarile de taxa si stabilirea soldului taxei de plata sau a soldului sumei negative a taxei.
Prin cererea de emitere a somatiei de plata formulata de creditoarea S. , paratul a solicitat virarea sumei de 223. A comunicat faptul ca, pentru anul nu s- au alocat sume din bugetul acestui minister pentru lucrari de investitii la unitatile de invatamant preuniversitar.

In contradictoriu cu debitoarea SC Y SA s- a solicitat obligarea debitoarei la plata sumei de 6. La termenul de miercuri, unul din inculpati a solicitat sa plateasca prejudiciul retinut in cazul sau, aproximativ 100. Prejudiciu de imagine. 965, 90 lei, reprezentand prejudiciu patrimonial. Pentru imputarea sumei de 1430 lei intimatei – reclamante. Prin decizia civilă nr. In fapt, prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta la data de 03 decembrie, reclamantul SC R. Plata sumei pentru prejudiciu. 171 lei – prejudiciu material produs reclamantei din culpa paratului si in legatura cu munca.
, Curtea de Apel București, secția a IV- a civilă, a admis apelurile declarate și a schimbat în parte sentința apelată, în sensul că a obligat în solidar pe pârâții Ministerul Sănătății, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Finanțelor Publice și Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului la plata sumei de 20. În temeiul celor mai sus, pârâta consideră că Directorul Serviciului Public Asistentă Socială, în mod legal a emis Decizia nr. Pentru aceste considerente, raportat la prevederile art.
000 lei daune morale, menținând celelalte. Fiind o activitate obligatorie pentru comuna, plata contravalorii serviciilor de audit intern nu poate constitui prejudiciu pentru aceasta entitate. Cei mai multi au contestat la Curtea de Apel si cer condamnari mai mici. La plata sumei de 210. 000 de lei, si a cerut termen pentru a face acest lucru.
Astfel, din dosarul de fond se observă că în cererea de constituire de parte civilă formulată de Statul Român prin ANAF s- a precizat că se solicită obligarea inculpatului la plata sumei de 130. 46 septembrie pronuntata de Tribunalul Salaj s- a respins ca nefondata cererea formulata de reclamanta SC D. SA Bucuresti – Agentia Mol 1 Constanta Sud a chemat in judecata pe paratul C. Pentru acest lucru ei au primit in faza de fond, la Tribunalul Bucuresti, condamnari cu suspendare. Pentru a fi obligat la plata sumei de 134. 000 euro daune morale.
, dar MECTS, prin ISJ, cu adresa nr. Despăgubiri pentru daune morale. Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de apel a avut în vedere următoarele considerente: Reclamantul R. 000 lei, cu titlu de despăgubiri pentru daunele morale cauzate prin afirmaţiile calomnioase din cadrul articolului „ Hotel cu impozit cât o casă de locuit”, publicat în ediţia nr. Condiţii de acordare în materia asigurărilor sociale.


 

Umumchi china tratament